Kaplony település Szatmár megyében található, 3031 lakosa van.

Kaplony

Kaplony

Google Static Map

GPS Koordinatak:
47.70797 E, 22.50264 K

A hajdani Kaplony az Ecsedi-láp övezte telpülés volt. Ennek köszönheti, hogy átvészelt tatárjárást, török dúlást. A Rákóczi-szabadságharc nyomán kitört pestisjárvány viszont megtizedelte a lakosságot. Nevét Kaplonyról, Kund vezér második fiáról, a környék földesurától kapta.

Kaplony történelme összefügg a falu központjában már 1080-ban is létező templommal, amely évszázadok óta a Károlyi család temetkezési helye. Itt helyezték örök nyugalomra gróf Károlyi Sándort, aki az 1700-as években 127 sváb családot telepített ide, a Rákóczi-szabadságharc hadvezére, aki 1711-ben a nagymajtényi síkon letette a fegyvert.

Látnivalók

Katolikus templom Károlyi grófok kriptája Kaplony , Fotó: fr.Szilveszter Kaplony , Fotó: WR
Kaplony , Fotó: fr.Szilveszter Kaplony , Fotó: fr.Szilveszter Kaplony , Fotó: fr.Szilveszter Kaplony , Fotó: fr.Szilveszter Kaplony , Fotó: fr.Marián Kaplony , Fotó: fr.Szilveszter Kaplony , Fotó: fr.Szilveszter Kaplony , Fotó: WR Kaplony , Fotó: WR
Kaplony , Fotó: fr.Szilveszter Kaplony , Fotó: fr.Szilveszter

Share Kaplony (DN1f Csanálos-Zilah).

Facebook Twitter LinkedIn

Ez az oldalt a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága támogatta,

egy on-line kiadványok szerkesztésére kiírt pályázat keretén belül.