Torda, Kolozs megye városa, 47.7442 lakosa van.

Torda
Környék

Torda, Újtordai református templom

Google Static Map

GPS Koordinatak:
46.58010 E, 23.77310 K

Újtordán már 1204-ben felépült egy templom Szent László tiszteletére, amit az 1285-ös tatárdúlás, a várossal együtt földig lerombolt.

Az 1332-37-es pápai registrumokban Újtorda, mint templommal rendelkező parókia szerepel, amelyet valószínűleg, Róbert Károly király (1311-1340) építtetett Szent László tiszteletére, gótikus csúcsíves stílusban. A XV. századi erősödő török veszély miatt a templomot 6 félköríves és egy négyszögletes bástyával erősített várfallal vették körül.. Az 1504-i renoválás alkalmával a szentélyben és a sekrestyében a csúcsívest a késő-gót stílus váltja fel. Egy ideig a templom az unitáriusoké volt, miután Új-Torda lakói, János Zsigmond, Erdély első fejedelme (1559-1571) idejében, unitáriusok lettek.

1601-ben a város lakossága templomába menekült Basta serege elől, de az a falakat ágyúkkal szétlőve lemészárolta őket. 1614-ben Bethlen Gábor sóvágóknak adta az elnéptelenedett települést. Az új települők hozták be a református vallást. A ma is református templom főhajója barok-empir stílusban a XVIII században épült újjá. Orgonáját a brassói Andreas Eitel készítette 1822-ben.

Szószékét a kolozsvári Schindler Mihály építette 1802-ben. A hajdani félköríves bástyákból ma már csak egy látható. Hajdanán ágyúk voltak benne, és a lakosoknak nyújtott védelmet, itt volt a harangozó-várnagy lakása is, majd itt tartották a családok gabonáját, szalonnáját. A bejárat a déli oldalon volt, a négyszög alakú kapubástyán át. Ez ma is eredeti alakjában látható.

Belső felén rostélykapu volt, oldalain lőrésekkel, felvonó-híddal, hiszen hajdanán az egész kastélyt sánc övezte. A templomot utoljára 1969-1972 között renoválták.

Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: Szabó Tibor
Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR
Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR
Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR
Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR Újtordai református templom, Torda., Fotó: WR

Látogatható

9.00 - 17.00

Kapcsolat

Tel : 0040-264-311-617

E nyelveken hívhat:

magyar, roman, angol, német, holland

Share Újtordai református templom, Torda.

Facebook Twitter LinkedIn