Torda, Kolozs megye városa, 47.7442 lakosa van.

Torda
Környék

Kastély vagy Torda vára

Google Static Map

GPS Koordinatak:
46.57130 E, 23.78520 K

Torda környékén az idők folyamán több várat is emeltek. A Piacz-tér délnyugati szögletét elfoglaló ó-tordai várat, ahogy nevezték a kastélyt, minden oldalról körül építették apró, a falhoz támaszkodó házikókkal úgy, hogy a még megmaradt falak alig látszanak. De az erősség legnagyobb részét már lebontották. A falakon belül állt a jelenlegi református templom. Az első falakat valószínűleg a XV század közepén Zsigmond király korában építették. Keskeny, hosszúkás területet zártak közre, még a templomot is meg kellet csonkítani, a szentélyt lebontani, hogy beférjen.

A falakban a római vár köveit, így faragott köveket, párkányköveket, hosszában fektetett oszloptőket, oszlopfejezeteket, faragványos, szobor-részeket lehetett felfedezni. A sarkokon bástyák álltak. Az északkeleti bástyát a XIX. században bontották le, a délnyugati bástyát pedig amikor a fiscus ház, vagyis a fejedelmi lak épült. A bástyák minden emeletén három ágyú-lőrés volt. Köríves, felvonóhidas kapubejáratának belső felén vaskapu és leereszthető rostélykapu volt. Basta ostromát követően, 1678-1679 között a kastélyt is a templomot is újra kellett építeni.

A XVIII század elején a vár elvesztette jelentőségét, ma már csak a szakavatott szemek tudják azonosítani a fal vonalát.

Kastély vagy Torda vára, Fotó: Ana Maria Catalina Kastély vagy Torda vára, Fotó: Ana Maria Catalina
Kastély vagy Torda vára, Fotó: Szabó Tibor Kastély vagy Torda vára, Fotó: Szabó Tibor Kastély vagy Torda vára, Fotó: Szabó Tibor Kastély vagy Torda vára, Fotó: Ana Maria Catalina Kastély vagy Torda vára, Fotó: Szabó Tibor Kastély vagy Torda vára, Fotó: Ana Maria Catalina Kastély vagy Torda vára, Fotó: WR Kastély vagy Torda vára, Fotó: WR Kastély vagy Torda vára, Fotó: Ana Maria Catalina
Kastély vagy Torda vára, Fotó: Ana Maria Catalina Kastély vagy Torda vára, Fotó: Ana Maria Catalina Kastély vagy Torda vára, Fotó: Ana Maria Catalina Kastély vagy Torda vára, Fotó: Szabó Tibor Kastély vagy Torda vára, Fotó: Ana Maria Catalina Kastély vagy Torda vára, Fotó: Ana Maria Catalina

Share Kastély vagy Torda vára, Torda.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email Tumblr