Zilah, Szilágy megye központja, 55.924 lakosa van.

Zilah
Környék

Zilah

Google Static Map

GPS Koordinatak:
47.17849 E, 23.05794 K

A római leletekről is híres Zilah első említése a XIII. századból származik. 1246-ban az erdélyi püspök birtoka. 1473-ban oppidumként szerepel, vásárváros, vagyis alacsonyabb rendű a királyi szabad városoknál, de magasabb rendű a falvaknál. Zilah a hajdani nagyhatalmak szomszédjaként gyakran hadszíntérré változott. 1658-ban a törökök dúlták fel, majd a Habsburg zsoldosok. A XVII. század végén tűzvész, majd a járványok tizedelték a lakosságot. Legfontosabb földesurai a Bánffy, Teleki és Wesselényi családok voltak. Wesselényi Miklós (1796-1850), a kor egyik legbefolyásosabb politikusa, híressé vált 1848-ban a jobbágycsaládok felszabadításáért, hiszen földet is adott nekik és a modern mezőgazdaság elsajátítására ösztönözte őket. 1876-ban Zilah Szilágy vármegye központjává lett, amely területileg körülbelül azonos a jelenlegi megyével. A XIX. század folyamán elkezdenek a nagyobb házak épülni, kialakul a jelenlegi tér alakja, és rendre épülnek a középületek is. Sajnos a város történetéről igen kevés adat maradt fenn, hiszen a város levéltárát több ízben is tönkretették azok, akik el akarták tüntetni a város múltját.

Zilah., Fotó: WR Zilah., Fotó: Mihaela Ilie
Zilah., Fotó: WR Zilah., Fotó: WR Zilah., Fotó: WR Zilah., Fotó: WR Zilah., Fotó: WR Zilah., Fotó: WR Zilah., Fotó: WR Zilah., Fotó: Faluvégi Ervin Zilah., Fotó: WR
Zilah., Fotó: WR Zilah., Fotó: WR Zilah., Fotó: WR Zilah., Fotó: WR Zilah., Fotó: WR Zilah., Fotó: WR Zilah., Fotó: WR Zilah., Fotó: WR Zilah, Látnivalók Iparos egylet kaszinója Újvárosi ház Katonyai laktanya Református templom Wesselényi szobra Ártézi kút Városháza Középszolnok megye Zilahi takarékpénztára Református középiskola Ortodox templom Katolikus templom Sera ház Leányiskola Vigadó Zoványi ház

Ez az oldalt a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága támogatta,

egy on-line kiadványok szerkesztésére kiírt pályázat keretén belül.

Share Zilah.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email Tumblr