Temesvár, Temes megye központja, 319.279 lakosa van.

Temesvár
Túrista látnivalók, Temesvár

Temesvár, a virágok városa

Google Static Map

Temesvár nagyon régi település, oklevelekben 1173 óta szerepel, de középkori műemléke egyáltalán nincs. Kétszeresen tervezett város. Amikor az osztrákok 1716-ban, 164 évi uralom után, kiűzték a törököket, mindent lebontottak és mérnökök által tervezett új várost építettek. Ez a mai óváros. A XX. század elején újra mérnökök tervezték meg, immáron másodszor, a modern Temesvár városrendezési tervét, amelyet még a szocializmus első évtizedeiben is tiszteletben tartottak.

Vára 9 ostromot állt ki, harcban elfoglalni soha nem tudták, hiszen ez az egész tájegység hatalmas mocsárvilág volt, és a két folyóvíz, a Béga-csatorna, illetve a jelenleg tíz kilométerre folyó Temes, egységes vízrendszert alkotott. A város neve is emiatt lett Temesvár, vagyis a Temesközben lévő vár. Várfalait megközelíteni csak a gázlókat jól ismerő emberek tudták. Ám a mocsaras vidék, sok hátrányt is jelentett a településnek. A XVIII-XIX. századi épületek többsége facölöpökre épült, amelyekkel nem is volt probléma amíg a talajvíz színtje magas magas volt, de a város növekedésével a város több részén leapadt és a cölöpök elkezdtek korhadni, és problémát okozni. A mocsarakat lecsapolását az osztrákok kezdték el a XVIII. században, amikor megásták a Béga-csatornát, amely sokáig hajózható volt. A Temest és a Béga-csatornát csatornákkal összekötötték, zsiliprendszerrel látták el, hogy a vízfölösleget mindig le lehetett vezetni a Temesbe, vagy szárazság idején vízet pompálni a Bégába. A hajózás végét a Tito-ellenes periódus jelentette, amikor a zsiliprendszereket lezárták a folyóra pedig rácsokat építettek.

A XVIII században, Európa egyik legszebb és legtisztább városában elkezdődött az iparosodás. Első gyárát, a sörgyárat, a selyemgyár, a dohánygyár és sok máik is követte, de lássuk mivel is büszkélkedik ez a település, kronológiai sorrendben:

1718 - az ország első sörgyárának beindítása

1718 - a Várnegyedben indítják be az ország első elemi iskoláját

1728 - megkezdik az ország első hajózható csatornájának, a Béga csatornának, építését.

1745 - 24 évvel Bécs és 34 évvel Budapest előtt, felépül az ország első városi korháza.

1760 - Az Osztrák Magyar Monarchiában elsőször kigyulnak az első utcai lámpák.

1819 - itt vezetik be középeurópában először a himlő elleni oltást

1823 - Bólyai János bejelenti, elsőnek a világon, a nem euklidészi geometria felfedezését.

1847 - a Sörgyár udvarán először hangversenyezik Bécsen kívül az ífjabb Johann Strauss

1855 - a Monarchiában először itt indul be az utcai gázvilágítás.

1884 - Európában először, 731 égővel itt indul meg az elektromos árammal táplált közvilágítás.

1886 - az első mentőállomás megalakítása

1895 - itt aszfaltozzák le az ország első utcáját

1899 - az ország első villamosának beindítása

és mi sem igazolja jobban a város többajkúságát:

1953 - Európa egyetlen országa, ahol 3 - román, magyar és német - színház működött.

A pogármesteri hivatal adatai

Temesvár., Fotó: Carmen Vălean Temesvár., Fotó: Niculina Olaru
Temesvár., Fotó: Mircea Vâlcu Temesvár., Fotó: Carmen Vălean Temesvár., Fotó: Mircea Vâlcu Temesvár., Fotó: Eszteró Mónika Enikő Temesvár., Fotó: Anca Ghibu Temesvár., Fotó: Niculina Olaru Temesvár., Fotó: Mircea Vâlcu Temesvár., Fotó: Ovidiu Nicorici Temesvár., Fotó: Carmen Vălean
Temesvár., Fotó: Mircea Vâlcu Temesvár., Fotó: Carmen Vălean Temesvár., Fotó: Mircea Vâlcu Temesvár., Fotó: Mircea Vâlcu Temesvár., Fotó: Niculina Olaru Temesvár., Fotó: Mircea Vâlcu Temesvár., Fotó: Niculina Olaru Temesvár., Fotó: Marian Ghibu Temesvár., Fotó: Mircea Vâlcu
Temesvár., Fotó: Mircea Vâlcu Temesvár., Fotó: Niculina Olaru Temesvár., Fotó: Niculina Olaru Temesvár., Fotó: Mircea Vâlcu Temesvár., Fotó: Mircea Vâlcu Temesvár., Fotó: Mircea Vâlcu Temesvár., Fotó: Ovidiu Nicorici Temesvár., Fotó: Mircea Vâlcu Temesvár., Fotó: Mircea Vâlcu
Temesvár., Fotó: Ovidiu Nicorici Temesvár., Fotó: Carmen Vălean Temesvár., Fotó: Eszteró Mónika Enikő Temesvár., Fotó: Carmen Vălean Temesvár., Fotó: Ovidiu Bobu

Látnivalók

Római katolikus székesegyház Ortodox főszékesegyház Szerb katedrális A Mehala negyedi szerb templom A Fabric negyedi szerb templom Szent Ilie ortodox templom Erzsébetváros ortodox temploma Az erzsébetvárosi Jézus Szíve templom Szt. József római katolikus templom A Szent Rókus római katolikus templom A Szent Kereszt felmagasztalása piarista templom Milleniumi templom A Notre Dame apácák rendjének temploma Mehala negyed római katolikus templom Szent Katalin templom A józsefvárosi római katolikus templom A gyárvárosi görög katolikus templom A miseri rend temploma, Görög katolikus templom A vár negyedi zsinagóga A gyárvárosi zsinagóga A józsefvárosi zsinagóga Református templom Az evangélikus lutheránus templom A ferencesrendi kolostor A szerb ortodox egyház palotája A római katolikus püspökség palotája Az egyházi törvényszék háza Lloyd palota Barokk palota Dauerbach palota Dejan palota Hilt-Vogel palota Löffler palota Palatul Marbl Neuhausz palota Széchenyi palota Weiss palota A Temes-Bégavölgyi vízszabályozó társulat palotája A Kultur palota, színház és opera Az Atantos ház Emmer ház Brück ház Szavoia herceg háza A vastengelyes ház Mercy ház A török ház Falumúzeum A Bánát múzeum Szépművészeti Múzeum A Carmen Sylva középiskola Lenau Líceum Loga Líceum Piarista gimnázium Sfânta Treime or the Plague Statue Szűzmária szobra Nepomuki Szent János szobra Szűz Mária emlékműve A vashíd A Decebal híd A Mihai viteazul híd Botanikus park Rózsapark A halas szökőkút Az Egyesülés téri kút A józsefvárosi víztorony A gyárvárosi víztorony Polgármesteri hivatal A régi városháza A Hunyadiak kastély Mária Terézia bástya A Leszámító Bank Kereskedelmi és Iparkamara Akadémiai könyvtár, Ormós ház Neptun közfürdő Katonai kaszinó A céhek fája A cigaretta gyár A sörgyár A vágóhíd A vizierőmű

Az információkért köszönet Szekernyés János, várostörténésznek

Share Temesvár.

Facebook Twitter LinkedIn