Máramarossziget, Máramaros megye egyik városa, 33.122 lakosa van.

Máramarossziget
Környék

Máramarossziget, Református kollégium

Google Static Map

GPS Koordinatak:
47.92837 E, 23.88328 K

A református iskoláról 1540-ből léteznek adatok. 1670-ben megjelentek az iskola első törvényei, 1682-től vezették az iskola aláírás-könyvét. 1701-től teológiát, filozófiát és görögöt is tanított az iskola első, külföldi akadémián tanult rektor-professzora, aki az iskolát teológiai szemináriummá alkította. 1802 -ben kezdik építeni az új iskolát. 1805-től Gymnasii Academicii-nak majd 1820-tól Lyceumnak nevezik. 1837-ben gróf Buttler János alapítványa beindítja a jogászképzést. 1845-ben megszűnt a teológusképzés, majd a jogképzés is. 1855-ben már csak a négy gimnáziumi osztály indult. Miután az iskola világi lett, 1864-ben megtartották az első érettségi vizsgát, 1869-ben újraindult a jogi főiskola. 1918 után az egyházi iskolákat bezárják. Akkor megsemmisül az iskola híres könyvtára is. Az új Dragoș Vodă Líceumban 1921-ben magyar tagozatot létesítenek. Az épületet a pedagógiai liceum kapta meg. Jelenleg üresen áll.

Református kollégium, Máramarossziget., Fotó: Lovász István Református kollégium, Máramarossziget., Fotó: WR
Református kollégium, Máramarossziget., Fotó: WR Református kollégium, Máramarossziget., Fotó: WR Református kollégium, Máramarossziget., Fotó: WR Református kollégium, Máramarossziget., Fotó: WR Református kollégium, Máramarossziget., Fotó: WR Református kollégium, Máramarossziget., Fotó: WR Református kollégium, Máramarossziget., Fotó: WR Református kollégium, Máramarossziget., Fotó: WR Református kollégium, Máramarossziget., Fotó: WR
Református kollégium, Máramarossziget., Fotó: WR

Share Református kollégium, Máramarossziget.

Facebook Twitter LinkedIn